language Switcher

Quick Contact

 815 0 277 912 98+  -  81 200 220 21 98+  

Cisco UCCE

سرویس UCCE Cisco در مرکز تماس سیسکو

 

 

 UCCE1سرویس UCCE یکی از پیشرفته ترین مرکز تماس سیسکو است.این سرویس با داشتن قابلیت های خاص مناسب هر مجموعه یا شرکتی است که برای ایجاد مرکز تماس نیاز به سرویس تلفنی دارد , سرویس UCCE با استفاده از ابزار قدرتمند مانند:(شبکه های اجتماعی, پیام رسان فوری , ایمیل) و با داشتن قابلیت از سامانه های داخلی مانند : (حضور و غیاب , نرم افزار ارتباط با مشتری و .... )به مجموعه ها یا شرکت ها کمک میکند تا از بهترین سرویس مرکز تماس بهره ببرند, این سرویس با استفاده از قابلیت سرویس گزارش گیری BI میتوانند یک ویژگی مثبت برای شرکت ها برای اطلاعات و تعداد و زمان و..... تماس ها, کارکنان , کاربران و.... باشد

 

UCCE2

 

منوی گویا یا IVR

 


سرویس UCCE با داشتن قابلیت منوی گویا یا IVR به کاربران این امکان را میدهد که میتوانند برای مرکز تماس خود مدیریت داشته باشند و برای تماس های ورودی یک منوی گویا با نیاز های متفاوت مشتریان یا خدمات هایی که ارائه میکنند طراحی کنند و یک مرکز تماس بی نقص را برای خود ایجاد کنند

 

UCCE3 

 

 

 

قابلیت های استفاده از سرویس Cisco UCCE


1-یکی از قابلیت های سرویس UCCE توزیع تماس های ورودی بر اساس نیاز های مشترک. کاربران میتوانند بر اساس نیاز های کاربران تماس ها را هدایت کنند و برای هر عددی یک داخلی یا یک صف تعریف کنند و به راحتی مرکز تماس خود را کنترل کنند


2-ویژگی دیگر UCCE توزیع تماس به داخلی های موجود و تماس های داخلی است , اپراتور های یک شرکت میتوانند با داشتن Device های خود با یکدیگر ارتباط داشته باشند و در تماس ورودی میتواند با توجه به نوع تعریف مرکز تماس تماس ها را به داخلی های مورد نظر هدایت کنند یا برای مرکز تماس صف تماس اضافه کنند


3-کاربران میتوانند با استفاده از سرویس UCCE برای اپراتور های خود اولویت بندی کنند وبرای هر تماس ورودی بر اساس اولویت که مشخص کردند اپراتور تماس وردی را دریافت کنند


4-سرویس UCCE این امکان را به کاربران میدهد که میتوانند بر اساس نیاز مشتری داخلی ها را تعریف کنند و مشتریان با انتخاب داخلی مورد نظر با اپراتور ها ارتباط برقرار کنند


5-کاربران میتوانند برای مدیریت خدمات خود برای هر داخلی یک عدد در نظر بگیرند مانند:برای وصل شدن به اپراتور های فروش عدد 7 را فشار دهید و..... و نیاز مشتریان را براساس عداد موجود در Device و منوی گویا تامین کنند

 ucce 5
مدیریت مرکز تماس تحت web


6-سرویسUCCE با داشتن مدیریت مرکز کنترل تحت وب به کاربران این امکان را میدهد برای تعریف داخلی ها , اولویت بندی اپراتور ها و ..... از سیستم عامل و مرورگر خود مرکز تماس خود را مدیریت کنند

 

 

ایجاد اطلاعات تماس


7-سرویس UCCE این قابلیت را به مدیران یک مجموعه , شرکت و... که میتوانند برای مشتریان خود اطلاعات یا یک پروفایل درست کنند و در هنگام تماس اطلاعات کاربر را داشته باشند

 

 

پشتیبانی تمامی مرورگر ها


8-سرویس UCCE با پشتیبانی تمامی مرورگر های به کاربران این امکان را میدهد که میتوانند مرکز تماس خود را در جدیدترین مرورگر ها استفاده کنند

 

 

 UCCE6

 

 

پشتیبانی سرویس Cisco Jabber


9-سرویس UCCE با داشتن قابلیت Cisco Jabber این امکان را به کاربران میدهد که میتوانند مرکز کنترل تماس خود را در هر مکان یا هر زمانی مدیریت کنند یا کاربران با داشتن سرویس Cisco Jabber خارج از شرکت به تماس های ورودی پاسخ دهند و سرویس Cisco jabber با داشتن قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف هیچ محدودیتی را برای کاربران به وجودنمی آورد

 

 

UCCE78


 

Email
10-سرویس UCCE با داشتن قابلیت پشتیبانی ایمیل به کاربران این امکان را میدهد که میتوانند با مشتریان خود از راه ارتباطی ایمیل ارتباط برقرار کنند و ایمیل های ارسال شده یا دریافتی خود را در محیط وب دسترسی اسان داشته باشند

 

 

 


پیام رسان فوری یا instant messenger
11-سرویس UCCE با داشتن قابلیت پیام رسان فوری به مدیران و کاربران یک مجموعه این امکان را میدهد که میتوانند با یکدیگر ار تباط برقرار کنند یا مدیران با اپراتور ها ارتباط داشته باشند این قابلیت به اپراتور ها این ویژگی را میدهد که میتوانند در زمان بروز مشکل با یکدیگر ارتباط داشته باشند و.....