language Switcher

Quick Contact

 815 0 277 912 98+  -  81 200 220 21 98+  

نصب سافت فون بر روی موبایل و کامپیوتر

Third party softphones

 

شکل 1

در زیر راهنمایی جهت نصب اکانت سیپ خود در برنامه های رایگان معروف سیپ واقع شده است، در ابتدا اکانت سیپ خود را دریافت نمایید.

در ابتدا بر روی چرخ دنده ی قابل مشاهده در قسمت بالا سمت راست مای پنل کلیک کنید

پروفایل خود را از منو انتخاب نمایید

سپس جهت تنظیم کردن حساب سیپ خود از username، password و دامنه ی دریافت شده استفاده کنید

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در Ekiga

جهت تنظیم اکیجا با آکراتل ابتدا آنرا از سایت اکیجا دانلود و یا از طریق پکیج منیجر سیستم خود نصب نمایید، اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت نمایید و جهت تنظیمات مانند شکل زیر اقدام نمایید

 

 

شکل 2 آکراتل

1- ابتدا به ادیت و سپس به اکانتس رفته

2- از منو یک اکانت سیپ انتخاب کرده و آنرا ویرایش کنید

3- دامنه سیپ خود را وارد کتید

4- نام کاربری سیپ خود را وارد کنید

5- رمز عبور حساب سیپ خود را وارد نمایید

6- و سپس بر روی اوکی کلیک کنید

7- پس از مدت اندکی Ekija به سرور متصل شده و میتواند تماس گرفته و دریافت کند.

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در Android Native Smartphones

شکل 3

نحوه تنظیم کردن بر روی دستگاه های اندرویدی

1- به تنظیمات رفته و تنظیمات تماس را انتخاب نمایید

2- به پایین رفته و گزینه ی اکانت را انتخاب کنید

(با توجه به نسخه اندروید شما ممکن است متن گزینه ها و یا جایگاه آنها متفاوت باشد)

3- گزینه ی سیپ اکانتس را انخاب کنید تا حساب کاربری خود را اضافه نمایید

4- گزینه ی یوز سیگ کالینگ را انتخاب کنید

5- و سپس گزینه ی Only for SIP Calls را انتخاب کنید

6- یوزرنیم سیپ خود را وارد کنید

7- رمز سیپ خود را وارد نمایید

8- دامنه ی سیپ خود را وارد کنید

9- جهت ذخیره کردن اطلاعات بر روی Save کلیک کنید

 

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در Telephone

جهت تنظیم کردن حساب کاربری خود با برنامه تلفن ابتدا آنرا از سایت توسعه دهنده http://www.tlphn.com دانلود نمایید و پس از دریافت و نصب آن مانند راهنما آنرا تنظیم کنید

شکل 4

1- برنامه Telephone را باز کنید و دامنه SIP خود را وارد نمایید

2- شناسه کاربری یا Username خود را وارد نمایید

3- رمز حساب کاربری سیپ خود را وارد کنید

4- بر روی Done کلیک کنید

بعد از مدت کوتاهی Telephone به سرور متصل شده و میتواند تماس های ورودی و خروجی داشته باشد

 

 

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در Twinkle

ابتدا برنامه توینکل را از وبسایت مربوطه http://www.twinklephone.com دانلود و نصب نمایید، سپس اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت کرده و سپس مانند دستور العمل ارائه شده تنظیمات را انجام دهید

شکل 5

1- ابتدا به File و سپس به Change user رفته

2- بر روی Wizard کلیک کنید

3- نام حساب کاربری خود را وارد کنید

4- username خود را وارد کنید

5- دامنه ی حساب سیپ خود را وارد کنید

6- Password حساب سیپ خود را وارد کنید

7- بر روی ok کلیک کنید

پس از مدت کوتاهی به سرور متصل میشوید و برنامه آماده دریافت و ایجاد تماس میباشد

 

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در X-Lite 3

جهت تنظیم برنامه ایکس لایت با آکراتل ابتدا آنرا از وبسایت مربوطه http://www.counterpath.com دانلود کرده و سپس اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت نمایید و مانند توضیحات ارائه شده به تنظیمات آن بپردازید

شکل 6

1- بر روی صفحه X-Lite کلید راست کنید تا منوی مربوطه باز شود

2- گزینه ی SIP Account Settings را انتخاب نمایید

3- در صفحه سیپ اکانت بر روی Add کلید کنید

4- نام خود را وارد کنید

5- نام کاربری یا username سیپ خود را وارد نمایید

6- رمز عبور حساب سیپ خود را وارد کنید

7- username سیپ خود را وارد کنید

8- دامنه حساب سیپ خود را وارد نمایید

9- به صفحه Presence بروید

10- از لیست Presence Agent را انتخاب کنید

11- بر روی ok کلید کنید

پس از اندکی صبر، X-Lite به سرور متصل شده و آماده کار میباشد

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در X-Lite 4

ابتدا برنامه مربوطه را از وبسایت http://www.counterpath.com دانلود و نصب کرده و سپس اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت نمایید

سپس جهت تنظیم کردن برنامه مانند شکل زیر اقدام نمایید

1- بر روی Account Setting کلیک کنید

2- شناسه کاربری یا username خود را وارد کنید

3- دامنه ی سرویس SIP خود را وارد کنید

4- رمز عبور حساب کاربری SIP خود را وارد کنید

5- بر روی OK کلیک کنید

پس از اندکی صبر، X-Lite به سرور متصل شده و آماده کار میباشد

 

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در 3CX Phone

جهت تنظیم کردن سرویس پس از دریافت اطلاعات ورودی همانند شکل 1، برنامه مورد نظر را از وبسایت مربوطه http://www.3cx.com/3CXPhone دانلود و نصب نمایید.

 شکل 8

 

1- کلیک راست کنید و گزینه ی Accounts را انتخاب نمایید

2- سپس بر روی New کلیک کنید

3- شناسه کاربری یا username خود را وارد کنید

4- رمز عبور یا password خود را وارد نمایید

5- گزینه ی I am out of the office - external IP را انتخاب کرده و دامنه ی سرویس SIP خود را وارد کنید

6- بر روی OK کلیک کنید

پس از اندکی صبر، برنامه به سرور متصل شده و آماده به کار میباشد

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در ZoIPer

 جهت تنظیم کردن حساب کاربری خود ابتدا اطلاعات مورد نیاز را مانند شکل 1 دریافت و سپس برنامه زویپر را از سایت مربوطه http://www.zoiper.com دانلود و نصب نمایید

1- ابتدا Settings را انتخاب کنید

2- سپس Create New Account را انتخاب نمایید

3- گزینه ی SIP را انتخاب نمایید

4- شناسه کاربری یا username خود را وارد نمایید

5- رمز عبور یا password خود را وارد کنید

6- دامنه ی سرویس سیپ خود را وارد کنید

7- زویپر به صورت خودکار گزینه ی 7 را وارد میکند و سپس بر روی NEXT کلیک نمایید

پس از اندکی صبر، زویپر به سرور متصل شده و قابل استفاده میباشد

 

 

 نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در زویپر آیفون ZoIPer iPhone

ابتدا اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت نمایید و سپس برنامه را از https://itunes.apple.com/gb/app/zoiper-sip-softphone-for-voip/id438949960?mt=8 دانلود و نصب نمایید

1- گزینه ی Settings را انتخاب کنید

2- گزینه ی Accounts را انتخاب نمایید

3- گزینه ی + را انتخاب نمایید تا حسابی تازه به برنامه اضافه کنید

4- گزینه ی Yes را انتخاب کنید

5- گزینه ی Manual Configration را انتخاب کنید

6- دامنه حساب خود را وارد کنید

7- نام کاربری یا username خود را وارد کنید

8- رمز عبور یا password  خود را وارد کنید

9- شناسه دلخواه خود را وارد کنید

10- بر روی Regirster کلیک کنید

11- پس از متصل شدن به سرور هر شماره ای که میخواهید وارد کنید و بر روی Call کلیک کنید

 

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در زویپر اندروید ZoIPer Android

ابتدا اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت نمایید و سپس برنامه را از https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zoiper.android.app&hl=en_GB دانلود و نصب نمایید

1- گزینه ی Config را انتخاب کنید

2- گزینه ی Accounts را انتخاب کنید

3- گزینه ی Add Account را انتهاب کنید

4- گزینه ی SIP را انتخاب کنید

5- برای حساب کاربری خود نامی انتخاب کنید

6- دامنه ی حساب SIP خود را وارد کنید

7- شناسه کاربری یا username خود را وارد کنید

8- رمز عبور یا password خود را وارد کنید

9- بر روی Save کلیک کنید

10- پس از اندکی صبر حساب کاربری شما به سرور متصل شده و آماده ی کار میباشد

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در بریا اندروید Bria Android

ابتدا اطلاعات حساب خود را مانند شکل اول دریافت نمایید و سپس برنامه را از https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bria.voip دانلود و نصب نمایید

1- ابتدا بر روی چرخ دنده کلیک کنید

2- سپس گزینه ی Accounts را انتخاب نمایید

3- سپس گزینه ی + را جهت اضافه کردن یک حساب کاربری انتخاب کنید

1- گزینه ی SIP را انتخاب نمایید

2- نامی دلخواه برای حساب کاربری خود انتخاب کنید

3- شناسه ای دلخواه وارد کنید

4- شناسه کاربری یا username خود را وارد کنید

5- رمز عبور یا password خود را وارد نمایید

6- دامنه سرویس SIP خود را وارد کنید

7- در صورت وجود، شماره سویس صندوق پستی خود را وارد کنید

8- کلید عقب را بزنید و از برنامه استفاده کنید

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در بریا آیفون Bria iPhone

ابتدا مانند شکل اول اطلاعات حساب خود را دریافت کرده و سپس برنامه را از http://itunes.apple.com/app/bria-iphone-edition/id373968636 دانلود و نصب نمایید

1- منوی Accounts را انتخاب نمایید

2- بر روی + کلیک کنید

3- گزینه ی SIP - Making Calls را انتخاب کنید

4- نامی دلخواه برای حساب خود وارد نمایید

5- نامی دلخوای جهت نمایش وارد نمایید

6- شناسه کاربری یا username خود را وارد نمایید

7- رمز عبور یا password خود را وارد نمایید

8- دامنه سرویس SIP خود را وارد نمایید

9- گزینه Enable را فعال نمایید

10- در صورت وجود، شماره سویس صندوق پستی خود را وارد کنید

11- گزینه ی Register را انتخاب نمایید

12- اکنون میتوانید از برنامه استفاده کنید

 

 

نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در بریا آیپد Bria iPad

 پس از ساخت حساب مانند شکل یک برنامه را از http://itunes.apple.com/app/bria-ipad-edition-mobile-voip/id440744818 دانلود و نصب نمایید

1- ابتدا Account را انتخاب کنید

2- سپس بر روی + کلیک کنید

3- سپس گزینه ی SIP - Making Calls را انتخاب کنید

4- نامی دلخواه برای حساب خود وارد نمایید

5- شناسه کاربری یا username خود را وارد کنید

6- رمز عبور یا password خود را وارد کنید

7- دامنه سرویس SIP خود را وارد نمایید

8- در صورت وجود، شماره سویس صندوق پستی خود را وارد کنید

9- کلید Register را لمس نمایید

10- پس از اندکی صبر برنامه آماده به کار میشود

 

 

 نحوه تنظیم کردن و رجیستر کردن اکانت SIP Phone (سیپ فون) در گرند استریم ویو آیفون Grandstream Wave iPhone

ابتدا مانند شکل 1 حساب کاربری خود را بسازید و سپس برنامه را از https://itunes.apple.com/gb/app/grandstream-wave/id1029274043?mt=8. دانلود و نصب نمایید

1- ابتدا گزینه ی Settings را انتخاب کنید

2- سپس گزینه ی Account Settings را انتخاب نمایید

3- گزینه ی + را لمس نمایید

4- گزینه ی SIP account را انتخاب نمایید

5- نامی دلخواه وارد کنید

6- دامنه ی سرویس SIP خود را وارد کنید

7- شناسه کاربری یا username خود را وارد نمایید

8- رمز عبور یا password خود را وارد نمایید

9- در صورت وجود، شماره سویس صندوق پستی خود را وارد کنید

10- سپس گزینه ی ✓ را لمس نمایید

11- و در آخر گزینه ی Use # as Dial Key را خاموش نمایید