language Switcher

Quick Contact

 815 0 277 912 98+  -  81 200 220 21 98+  

Wireless Mobility چیست؟

Mobility به معنی قابلیت جابجایی یا استفاده در هنگام حرکت میباشد. تکنولوژی 802.11 WLAN این امر را ممکن ساخته، همچنین در این مقاله کلمه رومین roaming به معنی قابلیت استفاده در پوشش نقاط دسترسی دیگر را دارد.

 

Seamless roaming

بهترین مثال برای نحوه ی کار این رومینگ، تلفن همراه شما میباشد! فرض کنید که پشت ماشین نشسته اید و در یک جاده در حال رانندگی هستید. در حال مکالمه هستید و دکل های متعددی را پشت سر میگذارید، ولی آیا تماس شما قطع میشود؟ ابتدا بگذارید توضیح دهیم که این تماس ها چگونه کار میکند، دکل ها به تلفن شما سرویس میدهند و تلفن همراه شما به این دکل ها متصل میشود. اما وقتی که در حال حرکت کردن مشغول مکالمه هستید چطور؟ وقتی که از دکل A دور شده و به دکل B نزدیک میشوید چه اتفاقی رخ میدهد؟

هنگامه که شما در حال مکالمه هستید و از دکل A فاصله میگیرید و به دکل B نزدیک میشوید تلفن همراه شما به جای استفاده از دکل A از دکل B استفاده میکند، یعنی شما در طول این مسیر دکل مورد استفاده خود را تغییر داده اید، ولی تماس شما قطع نخواهد شد و تاخیری در تماستان اتفاق نمی افتد. Seamless Roaming نیز همینگونه کار میکند، اما به جای دکل ها از Access Point ها یا نقاط دسترسی استفاده میشود، هنگامی که شما در یک منطقه کاری تحت پوشش در حال حرکت هستید و نیز مشغول مکالمه اید تماس شما قطع نخواهد شد، حتی اگر از دسترسی Access Point اولیه خارج شوید و به محیط نقطه دسترسی بعدی وارد شوید. این نوع رومینگ برای تلفن های بیسیم VoIP بسیار کاربردی بوده و جهت استفاده از تلفن های ویپ پیشنهاد میشود.

 

شکل 1 - رومینگ لایه 2 در یک دامنه

 

Nomadic Roaming

این نوع رومینگ با seamless roaming متفاوت است، بهترین مثال برای این رومینگ لپ تاپی با قابلیت 802.11 در یک ساختمان اداری است. به عنوان مثال کاربر لپ تاپ خود را میبندد و آنرا از داکت جدا میکند، سپس به سمت اتاق جلسات رفته و در آنجا مستقر میشود، هنگامی که کاربر از میز خود فاصله میگیرد اتصال از شبکه قطع شده و وقتی که به اتاق جسته میرسد به یک نقطه دسترسی داخل اتاق متصل میشود، به این نوع رومینگ Nomadic گفته میشود، چون کاربر در هنگام حرکت نیازی به اتصال شبکه ندارد و تنها وقتی که به مقصد خود رسید نیاز به اتصال شبکه دارد. در حقیقت کاربر هنگام حرکت از شبکه استفاده نمیکند و تنها وقتی از شبکه استفاده میکند که به مقصد خود برسد.

 

 شکل 2 - رومینگ لایه 2 بین دو دامنه